ЛОГО
24

Рождественско послание 2022

Рождественско послание 2022

„Христос се ражда – славете Го!
Христос идва от небето – посрещнете Го!
Христос е на земята – възнесете се!”
(Из Катавасиите на Рождество Христово)

Обични в родилия се Богомладенец и наш Господ Иисус Христос, чеда на светата Църква в пределите на богохранимата Неврокопска епархия,
По Божия милост и тази година достигнахме дните, в които преживяваме, в дълбочината на нашата вяра, тайнството на Христовото раждане. Светата Църква, като любеща майка, ни прегръща в своите обятия и ни прави съпричастни на ангелския хор, явил се пред витлеемските пастири в нощта, когато се ражда Спасителят. Небесното воинство, хвалейки Бога, възпявало: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!” (Лука 2:14). Вече две хилядолетия този химн на тържествуващото ангелско множество се подема всекидневно от множество човеци по цялата земя и изразява нашата непрестанна прослава на Бога за Неговата велика любов и снизхождение към нас!
Раждането на Богомладенеца Христос е предшествано от дълга подготовка на човечеството. Бог предизвестява чрез Своите пророци идването в света на Спасителя, Който „ще спаси народа Си от греховете му” (Мат. 1:21). Той изпраща Своите Ангели да послужат за изпълнение на Неговия, спасителен за човека, промисъл, подготвя и дава възможност от човешкия род да произрасте най-чистият и свят плод – пречистата и пресвята Дева и Богородица Мария, от която Словото Божие се въплъщава чрез Светия Дух и се ражда като Човек. Какво налага такава продължителна подготовка? – Грехопадението издигна непреодолима стена между Бога и човека. Общението между Твореца и творението се прекъсна. Вследствие на непослушанието на първосъздадения човек и неговото неподчинение на Божията воля всички станаха подвластни на смъртта и тлението, а светът се превръна в безотрадно място, което в „зло лежи”.
Но Бог, в Своята човеколюбива грижа, по удивителен начин извърши спасението на човешкия род! Тъй като човек стана причина смъртта да влезе в света – необходим бе нов, неподвластен на греха Човек, Който да я победи и да възстанови възможността за наследяване на живот вечен! Затова Предвечният Бог прие човешка плът и призова всеки един от нас да стане Негов съработник в делото на спасението. Най-важно място в това съработничество несъмнено заема света Богородица – пречистата Божия Майка, която по достойнство бива почитана и ублажавана, както от ангелските воинства, така и от целия човешки род!
Христос е „истинската светлина, която просветява всеки човек” (Иоан 1:9). Родилият се във Витлеем Богомладенец дойде в света, за да приближи Своето небесно Царство до всеки един от нас и ни указа начина, по който да влезем в него – а именно чрез покаянието, т.е. чрез нашата осъзната промяна и лично преобразяване, изпълнявайки Божиите заповеди. Всеки, който поеме по този път, бива приет от Христос за Негов сродник, брат, сестра, приятел.
Обични в Христа братя и сестри,
Великият празник на Рождество Христово заема особено място в църковния календар. Той е своеобразно начало на всички празници. Във времето, в което живеем, всеки от нас несъмнено е изправен пред изпитанието да избере и следва своите духовни ориентири и ценности. За хората, които търсят спасение и вечен живот, изборът е ясен. Най-висшата ценност е Богочовекът Иисус Христос. Св. ап. Павел ни посочва ясно: „Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване – живот и мир” (Рим. 8:6). Мирът е онова добро, което винаги е желано и необходимо, и чието отсъствие от нашия живот носи скръб и болка. Постигането на мира е дело духовно. Най-напред е необходимо всеки човек да бъде в мир с Бога. Това е невъзможно без вяра в родилия се Богомладенец. „И тъй, бидейки оправдани с вяра, имаме мир с Бога, чрез Господа нашего Иисуса Христа” (Рим. 5:1). Нищо от и в този свят не е в състояние да послужи за примирието между Бога и човека. Отговорът на търсенето на такова примирие за всички хора през всички времена ни е даден от Спасителя: „Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава” (Иоан 14:27). Този, който искрено и нелицемерно приеме Христос и живее, спазвайки словото Му, още в този живот става участник на Царството Божие, което „не е ястие и питие, а правда и мир и радост в Светаго Духа” (Рим. 14:17). Св. ап. Павел продължава като казва, че този, „който служи на Христа с тия добродетели, угоден е Богу и изпитан между човеците” (Рим. 14:18) и настоява: „нека търсим онова, що служи за мир и взаимно назидание” (Рим. 14:19). За това ангелският хор славослови Бога и възхвалява възстановения мир между Бога и човека като основа за мира и благоволението между хората.
В рождественската нощ хората си разменят подаръци.
Какви дарове можем ние да поднесем на родилия се Богомладенец?
Нека това бъдат нашите добри дела и развиването и умножаването на дарените ни от Бога таланти. Тях да Му принесем, чрез тях да Му послужим и смирено да Му се поклоним!
Отечески отправям най-искрени благопожелания към всички вас, скъпи наши духовни чеда, за светли, благодатни, радостни и мирни празници на Христовото Рождество! Молитвено призовавам Божието благословение, Неговата благодат и човеколюбие да пребъдват над всички вас и над всички ваши близки и скъпи на сърцата ви хора!


ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!


Нека новата 2023 година бъде спасителна и благословена за целия свят и мирът Христов да пребъдва във всички човешки сърца и домове!


гр. Гоце Делчев (Неврокоп) † Неврокопски митрополит СЕРАФИМ
2022 г.