ЛОГО
Митр. Серафим

Рождественско приветствие до боголюбивия клир, всечестното монашество и благочестивите християни в светата и богохранима Неврокопска епархия

„Девата днес ражда Свръхестествения, и земята поднася на Непристъпния пещера; Ангели с пастирите славословят, а мъдреците със звездата пътешестват, защото заради нас се роди Младенец – Предвечният Бог” (кондак, гл. 3)
Възлюбени в Господа братя и сестри верни чеда на светата Неврокопска епархийска църква,
И тази година човеколюбивият и желаещ спасението на всички човеци Бог ни удостои да достигнем светлите дни, в които празнуваме великото и спасително събитие – раждането в плът на Господ Иисус Христос. Отново пред нашия духовен взор се разкрива тайната на Божието явяване на земята и преживяваме дивното чудо на Боговъплъщението. Предвечното Слово на Бог Отец снизходи и прие човешко естество. Облече се в немощната човешка природа, за да й даде възможност отново да придобие вечен живот и райско блаженство. Тайната на това събитие изпълва сърцата ни не с обикновена радост, но с особено духовно ликуване и ясното осъзнаване на нашето велико предназначение – да бъдем „синове на светлината” (Йоан 12:36). Няма по-велика радост от тази да бъдем едно с Христа! Христос за нас е Живот, светлина и покой. Христос за нас е Слънце, Което ни съгрява, спасява и просвещава. Той ни призовава да очистим душите си и да облагородим сърцата си и ни дава сили, за да вървим по своя жизнен път! Въплътилият се Божи Син снизходи за всички човеци, за да не бъдат пусти сърцата ни и да не бъде безполезно и безцелно съществуването ни.
Човеколюбивият и всемилостив Бог не иска „смъртта на грешника” (Иез. 33:11), но както Сам Той свидетелства: „Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие” (Йоан 10:10). Бог снизходи и ни дари Самия Себе Си! Той се смири докрай: прие пещерата за Свой дом и яслите на безсловесните животни за Своя люлка, а в замяна желае да се отклоним от безполезните житейски неща и да не допускаме нашата воля да се привлича и склонява към настоятелно предлагащите ни се днес греховните дела. Христос ни дава възможност да преживеем в дълбочина Неговото раждане в света и да изберем пътя, който Той ни предлага – пътя на любовта към Бога и към ближния. Той желае да ни приюти в спасителния кораб на светата Православна Църква, на която „портите адови няма да ´ надделеят” (Мат. 16:18). Иска да Го допуснем да присъства в нашето ежедневие, за да ни насища непрестанно със Своята благодат и да извършва в нас тайнството на нашето спасение. Протяга Своята крепка десница, за да ни подкрепи и окуражи в усилията ни да противодействаме на греха и в желанието ни да се усъвършенстваме духовно, като обогатяваме и украсяваме душите си, придобивайки добродетели.
Възлюбени в Господа братя и сестри,
Озарени от благодатната светлина на Витлеемската звезда и Божиите обещания, които ни възвестяват мир и Божие благоволение, нека се поклоним на въплътилия се Христос и, осъзнавайки оскъдността на нашия духовен живот, да Го молим да одухотвори душите ни, да ги преизпълни с благодатните дарове на несъмнената и дълбока вяра и непресекваща надежда, които да изразим в дела на любовта към всички и към всичко! Нека Христовата любов да ръководи делата ни и да озарява живота ни!
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО и настъпващата 2020 година!
† Неврокопски митрополит СЕРАФИМ