V МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ „С МУЗИКА И ВЯРА В СЪРЦЕТО“